Úvod / Služby / Předregistrace

Předregistrace

Předregistrace uživatele do Knihovny Antonína Švehly, Slezská 7, 120 00 Praha 2

Provozovatelem Knihovny Antonína Švehly je v souladu se zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství ČR
v úplném znění pod čj. 16102/2008-10000 ze dne 8. 11. 2016
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO: 00027251.

Vážení čtenáři,
prosím zasílejte údaje na email
vypujcky@uzei.cz, formulář je momentálně nefunkční!
Děkujeme za pochopení.


Informace nutné k přihlášení Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Knihovním řádem KAŠ, a zavazuji se dodržovat jeho ustanovení.
Souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje zapsané a zpracované v elektronické databázi uživatelů KAŠ v rozsahu uvedeném na této přihlášce a aby KAŠ s nimi nakládala v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.
Předregistrací se zavazuji dodržovat licenční podmíky pro využívání EIZ.
 1