Úvod / Zdroje knihovny / Katalogy knihovny

Katalogy knihovny

Online katalog Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) zpřístupňuje 2 databáze – Katalog KAŠ a Českou zemědělskou a potravinářskou bibliografii.

Katalog KAŠ (knihy a časopisy)

Obsahuje záznamy dokumentů (knih, časopisů, výzkumných zpráv, norem, firemní literatury, elektronických informačních zdrojů) ve fondu KAŠ od r. 1993.
Probíhá průběžná aktualizace databáze o dokumenty nově získané, postupně jsou doplňovány záznamy starší literatury. Pro věcný popis dokumentů se používá český zemědělský tezaurus AGROTERM.
Registrovaný čtenář má možnost online vyhledávání, objednávání, prodlužování a rezervování dokumentů.
Pro starší dokumenty doporučujeme též prohlédnout naskenovaný lístkový jmenný katalog.

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (články)

Bibliografická databáze vytvářená z odborných časopisů odebíraných do KAŠ .
Obsahuje záznamy článků z vybraných českých periodik a sborníků z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů. Databáze je průběžně aktualizována s ročním přírůstkem přes 7000 záznamů. Záznamy jsou bohatě věcně indexovány pomocí zemědělského tezauru AGROVOC.
Retrospektiva od r. 1993 po současnost.

Zdroje z historie

Naskenovaný jmenný lístkový katalog
Naskenovaný lístkový jmenný katalog obsahuje záznamy starších titulů z let 1926 – 1999.

Kramerius
Digitální knihovna Knihovny Antonína Švehly vznikla v roce 2012. V současné době obsahuje digitalizované časopisy v programu VISK 7. Její obsah bude dále rozvíjen a obohacován o další digitalizované dokumenty z fondu knihovny a další elektronické oborové informační zdroje.

Agroindex

Monitoruje zahraniční zemědělské časopisy, sborníky a další prameny z fondu KAŠ za období 1977-1992. Databáze je dostupná ve studovně KAŠ.

Alimis - CS

Obsahuje potravinářské články z časopisů, příspěvky ze sborníků a další prameny z fondu KAŠ

Návod pro práci se čtenářským kontem KAŠ

Přihlášení a objednání / rezervace dokumentu

 1. Na webových stránkách KAŠ www.knihovnasvehly.cz  klikněte na tlačítko Čtenářské konto.
 2. Vyberte Katalog KAŠ .
 3. Klikněte na tlačítko Přihlášení.
 4. V přihlašovacím formuláři vyplňte požadované údaje:
  Číslo čtenářského průkazu (vzor: 1234)
  PIN (RRRRMMDD, vzor: 19710115)
 5. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
 6. Zvolte způsob vyhledávání a vyplňte příslušné údaje.
 7. Klikněte na tlačítko OK.
 8. Vyberte příslušný záznam a u vybraného záznamu klikněte na Exempláře (celkem/půjčeno).
 9. Klikněte na tlačítko Objednávka. Kliknutím na toto tlačítko objednáte dokument. V případě, že je právě vypůjčen jiným čtenářem, si jej tímto tlačítkem rezervujete.
  Pozn.: O způsobu vypůjčení a době dodání objednaného dokumentu ze skladu rozhoduje status jednotky a sbírka.
 10. Pokud neuskutečňujete objednávku ze studovny KAŠ , doplňte do pole Poznámka datum vyzvednutí
 11. Klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko potvrdíte objednávku nebo rezervaci.
 12. Pro ukončení práce se svým kontem klikněte na tlačítko Odhlášení (konec).
  V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím pracovníky výpůjčních služeb (tel.: +420 222 000 415, e-mail: vypujcky@uzei.cz).

Kontrola stavu čtenářského konta a prodloužení výpůjčky

 1. Přihlaste se do svého čtenářského konta.
 2. Klikněte na tlačítko Čtenář.
 3. Zkontrolujte stav svého konta (počet vypůjčených publikací, požadavky na vypůjčení). 
 4. Chcete-li prodloužit výpůjční lhůtu, klikněte na Výpůjčky.
 5. Klikněte na tlačítko Prodloužit vše.
  (Pozn.: Pokud je dokument rezervován jiným čtenářem, výpůjční lhůta se neprodlouží a tento dokument je nutné vrátit ve stanovené lhůtě).

Poznámka: Pokud jste při registraci uvedli platnou e-mailovou adresu, bude Vám na ni automaticky zasíláno upozornění na končící výpůjční lhůtu, a to 5 dní před jejím uplynutím.

Kopie obálek a anotací

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a níže jmenované firmy se dohodly na spolupráci při vytváření katalogů knihoven. Knihovny, které jsou členy SKIP, mohou bezplatně pro své on-line katalogy přebírat za předpokladu dodržení všech zákonných podmínek kopie obálek a anotací knih i dalších dokumentů z webových stránek spolupracujících firem:

ANAG
ANAG, spol. s r. o
Pavel Dobrovský – BETA
Pavel Dobrovský – BETA
Bonton film
BONTONFILM.CZ
Bonton film
DVD E-shop
Computer Press, a.s.
Computer Press, a. s.
Grada
GRADA Publishing, a.s.
Kanzelsberger
Kanzelsberger, a.s.
http://www.vltavastores.cz/
Pavel Dobrovský – BETA
Euromedia
Euromedia k.s.
Kosmas
Kosmas, s.r.o
Kosmas
Kosmas, s.r.o
LIBREX
LIBREX
Pemic
Knižní velkoobchod Pemic, a.s.
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Portál, s.r.o.
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Svět dětské fantazie
Svět dětské fantazie
Vltava
Vltava, a.s.